Prace naziemne oznaczają wszelkiego rodzaju prace na wysokości mniejszej niż dwa metry nad ziemią, które najczęściej obejmują generalne remonty wnętrz i prace porządkowe; natomiast praca na wysokości oznacza wykonywanie prac na wysokości dwóch metrów lub więcej, co jest powszechne w pracach budowlanych takich jak montaż rusztowań.

Jednym z głównych nadrzędnych celów dla jakich przeprowadzany jest kurs montażysty rusztowań z zakresu bezpieczeństwa wież, które są uznawane i akredytowane w całym kraju jest zapewnienie, że personel i operatorzy są przeszkoleni na wysokim poziomie kompetencji w zakresie montażu, demontażu, zmian, przenoszenia i kontroli ruchomych uzyskać dostęp do wież rusztowań, minimalizując jednocześnie ryzyko obrażeń ciała u siebie lub innych osób.

Do prac na wysokościach powszechnie używane są siatki bezpieczeństwa. Siatka bezpieczeństwa to siatka chroniąca ludzi przed obrażeniami po upadku z wysokości, ograniczając odległość, na jaką spadają, i odchylając się, aby rozproszyć energię uderzenia. Termin ten odnosi się również do urządzeń do zatrzymywania spadających lub latających przedmiotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi za lub pod siatką. Siatki ochronne są używane w budownictwie, konserwacji budynków, rozrywce i innych gałęziach przemysłu. Siatki ochronne stosowane są także na budowach wysokich budynków w celu zapobiegania przypadkowemu upadkowi ludzi lub przedmiotów z placu budowy. Siatki ochronne w budownictwie są najbezpieczniejszym i najbardziej opłacalnym systemem zapobiegania upadkom osób, które pracują na wysokościach.

Podsumowując, praca na wysokości może wiązać się z względnie dużym ryzykiem, dlatego ważne jest przestrzeganie wszelkiego rodzaju środków bezpieczeństwa, które pomogą w pracy bez narażania życia ani zdrowia.