Odkładanie co miesiąc choć niewielkich sum celem oszczędzania wielu osobom sprawia dość duży problem. Systematyczne oszczędzanie wypada znacznie efektywniej, jeśli odbywa się niejako poza naszą świadomością. Automatyczne przelewy z konta, na które wpływa wynagrodzenie, na konto oszczędnościowe jest wtedy znacznie łatwiejsze i ma większy sens.

Oszczędzanie wielu osobom kojarzy się z bolesnym wyrzeczeniem i odbieraniem tego, co można byłoby przełożyć na konsumpcję. Ponieważ odmawianie sobie przyjemności, które można mieć tu i teraz i przeznaczanie gotówki do wykorzystania na przyszłość jest bardzo trudne, w rezultacie posiadanie oszczędności deklaruje tylko 2/3 Polaków. Duża część tej grupy wskazuje jednak, że ich oszczędności nie są większe niż równowartość 2 pensji. To stanowczo za mało, by zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Przyczyną takiej sytuacji często jest nasze wygodnictwo i trudność w rezygnacji z przyjemności oraz brak umiejętnego oszczędzania.

Tymczasem za dający bezpieczeństwo bufor finansowy uważa się 6 krotność miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego. Systematyczne oszczędzanie powinno pozwolić odłożyć środki nie tylko na taki bufor, ale także na inne cele.

Na czarną godziną

Odłożenie bufora finansowego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek takich okoliczności jak utrata pracy czy choroba uniemożliwiająca zarobkowanie. Szacuje się, że wielokrotność 6-miesięcznych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego powinna pozwolić na spokojne przetrwanie trudnego okresu. Część społeczeństwa jako bufor bezpieczeństwa finansowego podaje jednak wyższą kwotę.

Jak zaplanować systematyczne oszczędzanie

Trudność w comiesięcznym odkładaniu zaplanowanych sum pieniędzy wynika z nieodpowiedniego planowania oszczędzania. Większość osób zakłada, że odłoży do oszczędności to, co zostanie na koniec miesiąca. Często jednak pokusa do wydawania pieniędzy jest tak duża, że na koniec miesiąca zostaje ich już niewiele. W konsekwencji na konto oszczędnościowe wędrują niewielkie sumy pieniędzy albo w ogóle nic.

Tymczasem drożenie właściwego planu oszczędzania i odwrócenie kolejności rozdysponowywania pieniędzy znacznie usprawni systematyczne oszczędzanie. Wystarczy zaplanowaną kwotę odkładać do oszczędności nie na koniec miesiąca, ale na jego początku. Odkładanie kwot w zaplanowanej wysokości zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia na konto jest kluczem do sukcesu. Czas wprowadzić systematyczne oszczędzanie do stałych, comiesięcznych wydatków, takich jak opłata za czynsz, media itd.

Automatyzacja oszczędzania

Comiesięczny odpływ pieniędzy z konta, nawet jeżeli jego celem jest systematyczne oszczędzanie, a więc odkładanie pieniędzy na nasze własne potrzeby, które mogą pojawić się w przyszłości, wiąże się ze świadomą rezygnacją z dóbr konsumpcyjnych, które można byłoby za taką kwotę uzyskać. Nieprzyjemny aspekt oszczędzania to właśnie konieczność świadomego przelewania środków z naszego konta na oszczędnościowe. Tymczasem wystarczyłoby cały proces zautomatyzować, aby oszczędzanie odbywało się poza naszą świadomością. Zlecenie stałego przelewu mogłoby rozwiązać problem i oszczędzić nam pokusy wydania tej kwoty na inny cel niż zasilenie oszczędności.

Choć porady te z pozoru mogą wydawać się zabawne a problemy wydumane, jak trudno jest co miesiąc odkładać z góry zaplanowaną sumę pieniędzy wie każdy, kto już tej sztuki spróbował. Choć systematyczne oszczędzanie jest ważne, to z pewnością nie jest łatwe. Mam nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą choć części z Was uporać się z problemem.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge