Zakres prac podczas budowy domu jest bardzo szeroki. Należy ułożyć je w odpowiedniej kolejności i zaplanować harmonogram. Jedną z tych, które wykonuje się na samym końcu, jest ogrodzenie wokół domu. Choć wykonanie ogrodzenia pozostawia się zwykle na koniec, warto już wcześniej zaplanować jego wygląd.

Na co zwracać uwagę planując wygląd ogrodu? Przede wszystkim na otoczenie, z którym musi się komponować. Ogrodzenie wokół domu musi tworzyć razem z ogrodem, domem oraz tym, co znajduje się poza posesją harmonijną, spójną całość.

Po co mi ogrodzenie?

Choć w innych krajach często granice pomiędzy sąsiednimi posesjami wyznacza po prostu trawnik, w Polsce znacznie bezpieczniej czujemy się, kiedy odgrodzimy się od sąsiada oraz ulicy wyraźnym murem, siatką itd.

Ogrodzenie wokół domu pełni kilka bardzo ważnych funkcji. Po pierwsze wyznacza obszar, który jest własnością inwestora, po drugie zabezpiecza nieruchomość przed wtargnięciem na nią niepowołanych osób. Może spełniać też funkcję dekoracyjną oraz zasłaniać posesję przed wścibskimi oczami przechodniów.

Tymczasowe rozwiązania

Warto uświadomić sobie, że docelowe ogrodzenie wokół domu stawia się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy zakończone zostaną prace budowlane na działce. Jeśli zrobimy inaczej, może się zdarzyć, że brama wjazdowa albo przęsła ogrodzenia uszkodzone zostaną w trakcie transportu materiałów budowlanych niezbędnych do budowy domu.

Jak zatem zabezpieczyć nieruchomość przed zakończeniem prac budowlanych? Do tego celu doskonale sprawdzają się tymczasowe ogrodzenia posesji. Wykonać je można znacznie taniej niż ogrodzenie docelowe. Wykorzystujemy do tego na przykład takie materiały jak siatka leśna.

Ogrodzenie wokół domu a mpzm

Nieprawdą jest, że planując ogrodzenie posesji, pod uwagę możemy wziąć wyłącznie własne upodobania oraz zasoby finansowe. Istnieją także czynniki zewnętrze, które mogą wprowadzać tu pewnego rodzaju ograniczenia lub narzucać konkretny sposób zagospodarowania posesji, w tym posadowienia ogrodzenia.

Jakie to czynniki? Przede wszystkim dokumenty takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którym zapoznać można się we właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości urzędzie gminy (ewentualnie na stronie internetowej gminy) oraz, jeśli nieruchomość leży na terenie obszaru przyrodniczo cennego i objętego ochroną – plan ochrony tego obszaru (np. parki krajobrazowe i ich otuliny, Natura 2000).

Warto pamiętać o tym, że niektóre gminy bardzo dbają o ład i harmonię w przestrzeni oraz nowo powstającej zabudowie. Priorytetem jest nawiązanie do tradycyjnej zabudowy regionu albo stylu budowy obowiązującego na danym obszarze.

Koszt budowy

Inwestorzy planujący budowę domu często nie potrafią odpowiednio oszacować niektórych wydatków. Sytuacja taka jest o tyle niebezpieczna, że może w konsekwencji prowadzić do tego, że zabraknie funduszy na wykonanie wszystkich prac na posesji, a budowa nie zostanie ukończona.

Źle oszacowany bywa również koszt ogrodzenia. Jednak wydatek na jego budowę można niekiedy obniżyć. Wielu inwestorów decyduje się na budowę ogrodzenia wokół domu, które będzie zróżnicowane zarówno pod względem wyglądu, jak i kosztów wykonania.

Od frontu posesji stawia się ogrodzenie bardziej reprezentacyjne, eleganckie, ale i droższe, pozostałą część można ogrodzić znacznie niższym kosztem. Sprawdzą się tam panele ogrodzeniowe lub siatka rozciągnięta na słupkach. Dzięki temu wykonanie całego ogrodzenia będzie znacznie tańsze, a konstrukcja wyda się lżejsza i będzie dawała wrażenie przestrzeni.

Podsumowując, zanim wykonamy ogrodzenie wokół domu, sprawdźmy, czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące jego konstrukcji. Warto też wcześniej obliczyć koszt jego wykonania.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge